Wskazania: 
  • ostroga piętowa
  • łokieć tenisisty/ golfisty
  • bóle stawów barkowych ze zwapnieniami lub bez
  • bóle ścięgna Achillesa
  • bóle ścięgien rzepki
  • stawy rzekome
  • zespół tarcia proksymalnego pasma biodrowo- piszczelowego
  • zespół brzegu kości piszczelowej
  • zwiększone napięcie mięśniowe w przebiegu chorób kręgosłupa 
Działanie: 

przeciwbólowe, przekrwienne, regeneracyjne, zmniejszające napięcie mięśni